ТТИ БЪЛГАРИЯ

Табако Трейдинг Интернешънъл България ЕООД (ТТИ България) е създадена през 2001 г. като дъщерно дружество на Pöschl Tabak, базирано в Гайзенхаузен, Германия, като изключителен вносител на избран тютюн за енфие, цигари и лула и други тютюневи изделия.

Постепенно фирмата развива като водещ дистрибутор на тютюневи продукти с основни категории тютюн за цигари, тютюн за лула, енфие, пури, пурети и допълващи аксесоари.

Екипът на ТТИ България се състои от професионалисти в продажбите и маркетинга, с опит придобит в някои от най-големите международни компании за бързооборотни стоки. Ние инвестираме в обучение на търговския екип за осъществяване на мотивирани продажби за всеки бранд. ТТИ България провежда маркетингови програми с фокус вържу търговия на дребно и крайни потребители.

Продуктова гама