Познанията и опита в отглеждането, обработката и селекцията на тютюните за енфие, натрупани от Pöschl Tabak е в основата на ексклузивното качество на произвежданото енфие. Селекция от тъмнокафяви, слънчевосушени тютюни, златисто-кафяв Бърлей и светъл Вирджиния. Ключово значение имат климат, влажност, слънцегреене, което прави много малка част от тютюните пригодни за целта. Във всеки от блендовете за енфие на Pöschl Tabak се използват не по-малко от осем вида тютюни, най-висок клас, а обрабоката и ароматизирането е патентовано ноу-хау.

Енфието е бездимно изделие, чиято употреба не обезпокоява никого, тъй като няма дим и аромат, не замърсява околната среда и може да се употребява безпроблемно на всякакви места – заведения, летища, в офиса или в кино салона.

Продуктова гама